top of page

Safety Culture Scan

Tijdsduur:
2 dagen

Doelstelling:

De Safety Culture Scan is de basis voor het begeleiden van cultuurveranderingen binnen organisaties. Een belangrijk uitgangsprincipe is dat de begeleiding duurzaam blijft als de eigen identiteit van het bedrijf bewaard blijft in het gehele veranderproces. Dit betekent dus ook dat je de organisatie als het ware “volwassen” wilt maken.

 

Om het veiligheidsbeheersysteem en de veiligheidscultuur te analyseren zal onze consultant de huidige veiligheidsactiviteiten van de bedrijfsleiding en de veiligheidsbeheerssystemen evalueren en de huidige toestand van de cultuur uitdrukken in de bijhorende fase van ontwikkeling

Het Bradley model is hiervoor de basis en dit model laat zich prima vergelijken met het Hudson model.

Verschil is dat onderstaand model veel makkelijker communiceert met en naar de medewerkers in de operationele uitvoering. En hier wordt veiligheid gecreëerd

Het bepalen van het startpunt (0 meting) is belangrijk om hiermede vast te stellen welke veiligheidsmanagementsystemen de eerste aandacht verdienen en om zeker te stellen dat de prioriteiten op de juiste systemen komen te liggen.

Safety Culture Scan

Psycho Sociale Arbeidsbelasting (P.S.A.) bedrijfsscan

Tijdsduur:
1u p.p. (digitaal)

Doelstelling:

Uit deze scan wordt duidelijk in hoeverre er werkdruk aanwezig is bij uw bedrijf.  Bij welke afdelingen deze aanwezig is, en in welke mate.

Afhankelijk van de uitkomst uitkomst kunnen wij een Werkstress module aanbieden en een module DIAP (discriminatie, intimidatie, agressie en pesten). Door gebruik te maken van deze modules kunnen we taboes doorbreken en  openheid creëren.

P.S.A. bedrijfsscan

Omgaan met veranderingen

Tijdsduur:
0,5 dag

Doelstelling:
Er wordt steeds meer gevraagd van mensen, zowel op het werk als privé:
 

 • Reorganisatie/ meer taken

 • Langer doorwerken (hogere pensioen leeftijd)

 • Snel veranderende wereld (‘’social media’’)

 • Etc.
   

Hoe gaan we met al deze veranderingen om als mens? De training ‘’Omgaan met verandering’’ probeert hierbij te helpen en behandelt onderwerpen als:

 • Wat komen we tegen?

 • Welke fases maken mensen door in een veranderingsproces?

 • Hoe gaan we met deze veranderingen om?

 • Hoe kunnen we veranderingen bewerkstelligen?

 • Hoe pakken we een veranderproces aan?

 • Hoe krijgen we de organisatie mee?


In deze training krijgt u antwoorden op deze vragen. Het gaat u helpen om veranderingen een plaats te geven, veranderingen te bewerkstelligen en hier op een goede wijze mee om te gaan.

Omgaan met veranderingen

Course “Followed Leadership”

Tijdsduur:
1 dag

Doelstelling:
Het bereiken van een veiligheidscultuur waarin we voor elkaar zorgen en op elkaar letten. Wat is mijn rol?

Hoe kan ik op mijn niveau het gewenste leiderschap tonen, ben ik sponsor, coach of ….. ?
 

Deelnemers leren hun eigen verantwoordelijkheden te nemen en persoonlijke doelen te stellen. Het gaat om getoond gedrag en gevoeld leiderschap dat leidt tot cultuurverandering.

Followed leadership gaat verder dan alleen maar praten over veiligheid: het gaat om gedrag en cultuurverandering. Het houdt deelnemers een spiegel voor en dwingt tot reflectie over wat men ZELF kan bijdragen aan een veiliger omgeving en werksituatie.

 

De Followed leadership training is de start van een verbetertraject. Doel is dus ook de aanzet tot het groepsproces. Frustraties kunnen direct aan bod komen en een plek krijgen.

Followed Leadership

Remote Safety Manager

Tijdsduur:

Ongoing

 

Doelstelling:

Op basis van de ontwikkelingsfase van uw bedrijf kunnen we samen leading en lagging indicatoren bepalen. Op afstand assisteren is hier de essentie. 

Deze indicatoren vormen de basis voor de KPI ‘s. De kritische proces indicatoren kunnen op afstand gemonitord worden en afhankelijk van uw behoefte vindt er terugkoppeling plaats.

Er vindt dus een registratie plaats waarbij u altijd en direct een sparringpartner in de achter- of voorhand heeft.

Dit instrument kan vanuit diverse overwegingen worden ingezet: kosten, kwalificatie, afbreukrisico, expertise en als second opinion.

Remote Safety Manager

VOR Training

Tijdsduur:
0,5 dag

Doelstelling:

In gesprek gaan met medewerkers op de werkvloer.

Het leren herkennen/ erkennen van onveilig gedrag en onveilige situaties. Het begrijpen waarom het ingrijpen hierop noodzakelijk is. Het uiteindelijke doel is het voorkomen van ongevallen.

Na afloop van de training is de deelnemer in staat om een onderscheid te maken tussen onveilig gedrag en onveilige situaties. Ook wordt geleerd om onveilige situaties te herleiden naar het gedrag dat hieraan ten grondslag ligt.

Aangezien het herkennen en erkennen op zich nog niets verandert aan de situatie leert de cursist aanspreektechnieken om personen te benaderen en om deze personen het inzicht te verschaffen zodat zij zelf inzien dat een andere werkmethode noodzakelijk is.

Inhoud:

 • Middels voorbeelden en oefeningen wordt stilgestaan bij de gevolgen van een ongeval.

 • Wat moet je doen om het voorkomen van ongevallen te kunnen ‘’ managen’’.

 • Herkennen en erkennen van onveilig gedrag en onveilige situaties d.m.v. praktische oefeningen.

 • Redenen voor weerstand ten aanzien van aanspreken overwinnen.

 • Aanspreektechnieken, hierbij gebruik maken van foto’s en rollenspel.

VOR

Werkvergunningen

Tijdsduur:

0,5 dag

 

Doelstelling:

De training geeft compacte informatie met inhoudelijke uitleg over de werkvergunning en de rol die diverse personen hierin spelen.

De volgende onderdelen komen aan bod:

 • Doel van de werkvergunningen en wettelijke bepalingen

 • Ja, maar in de praktijk (film)

 • Bepalen van het niveau en juist gebruik hiervan

 • Uitleg van de lay-out van de werkvergunning

 • De diverse rollen in de werkvergunning

 • Praktische toepassing in het veld van de werkvergunning

Het gaat er om personen en installaties zo goed mogelijk tegen ongevallen en schade te beschermen tijdens de uitvoering van werkzaamheden. Uitvoering van een groot aantal werkzaamheden kan en mag alleen als daarvoor een werkvergunning is verstrekt. Het gaat meestal om activiteiten waarop de normale standaard beheersmaatregelen niet van toepassing zijn.

Een werkvergunning is een schriftelijk vastgelegde werkovereenkomst die toestemming verleent om in het genoemde gebied het omschreven werk te mogen uitvoeren onder de voorwaarden zoals vermeld op deze vergunning.

Werkvergunningen

Taak Risico Analyse (TRA) training

Tijdsduur:

0,5 dag

 

Doelstelling:

Risico’s herkennen, inschatten en verbetermaatregelen vaststellen, dusdanig dat de risico’s na uitvoering van de voorgestelde verbetermaatregelen tot een aanvaardbaar niveau gereduceerd zijn.

Een Taak Risico Analyse wordt gemaakt om risico’s te bepalen door ze te herkennen en in te schatten. Er wordt gekeken naar de werkzaamheden, werkplek, omgeving, condities en complexiteit. Via een TRA kan een werkinstructie worden gemaakt bij vaak voorkomende werkzaamheden.

Onderwerpen in de training zijn:

 • Hoe herken je risico’s?

 • Doel van de TRA

 • Wat is de TRA

 • Hoe wordt deze uitgevoerd?

 • Hoe toets je in de praktijk de TRA?

 • Stappenplan van de TRA

 • Beoordelen van de risico’s (Fine en Kinney methode)

 • Bepalen van de maatregelen

 • Uitvoeren van de maatregelen

 • Tweetal praktijkoefeningen met gebruik van TRA met cases aangereikt vanuit de praktijk

TRA

De LMRA altijd, overal iedereen!

Tijdsduur:

0,5 dag

 

Doelstelling:

Dat mensen vlak voordat ze met het uitvoeren van de taak beginnen, nadenken over de risico’s, deze wegnemen of aanvaardbaar maken. De mens is de het laatste filter.

Een LMRA wordt dus op ieder moment van elke dag, op de werkplek en direct voor aanvang van de werkzaamheden uitgevoerd.

 

Dus niet alleen nadat de standaard voorzorgsmaatregelen zijn genomen, maar ook bij verandering van de werkzaamheden en omstandigheden, na een voorval en/of korte werkonderbreking!

Wat is de LMRA?

 • Korte risicobeoordeling die uitgevoerd wordt door degene die de werkzaamheden daadwerkelijk gaan verrichten.

 • De LMRA geldt voor IEDEREEN die werkzaamheden gaat verrichten.

 • Er hoeft geen formulier te worden ingevuld en gearchiveerd.

 • De LMRA hoeft niet langer dan twee minuten te duren

LMRA

Meer weten?

Bel mij!

Raymond Bekker

+31 (0)6 30 38 9350

Raymond.jpg
Meer
bottom of page