top of page
Consult: Services

Consult

CHEMConsult

Van strategie in de directiekamer tot het dagelijks management en uitvoering op de werkvloer. De no-nonsense aanpak van CHEMGroep koestert wat goed gaat en signaleert wat beter kan. Dit is een duurzame strategie, waarbij u zelf bepaalt wat voor uw organisatie het beste is.

Op alle niveaus van de organisatie brengen we de neuzen dezelfde kant op. Zorgen voor elkaar en de menselijke maat hanteren, dat is sturen op veiligheid!

Met onze programma’s verhogen we het veiligheidsbewustzijn in uw organisatie en verbeteren we de bedrijfsresultaten. Veiligheid kent niet alleen een   fysieke kant “na de arbeid veilig naar huis”, maar heeft ook een steeds belangrijker psychische component, “kan ik zijn wie ik ben?” , beide zijden worden door ons ontleed en geven inzicht in de mens en de organisatie.

Consult: List

Een greep uit de producten:

Heeft u specifieke vragen?

Bel mij!

Raymond Bekker

+31 (0)6 30 38 9350

Raymond.jpg

Safety Culture Scan

De Safety Culture Scan is de basis voor het begeleiden van cultuurveranderingen binnen organisaties. Een belangrijk uitgangsprincipe is dat de begeleiding duurzaam blijft als de eigen identiteit van het bedrijf bewaard blijft in het gehele veranderproces. Dit betekent dus ook dat je de organisatie als het ware “volwassen” wilt maken.

 

Psycho Sociale Arbeidsbelasting (P.S.A.) bedrijfsscan

Uit deze scan wordt duidelijk in hoeverre er werkdruk aanwezig is bij uw bedrijf.  Bij welke afdelingen deze aanwezig is, en in welke mate.

Omgaan met veranderingen

Er wordt steeds meer gevraagd van mensen, zowel op het werk als privé.

Hoe gaan we met al deze veranderingen om als mens? De training ‘’Omgaan met verandering’’ probeert hierbij te helpen.

Course “Followed Leadership”

Het bereiken van een veiligheidscultuur waarin we voor elkaar zorgen en op elkaar letten. Wat is mijn rol?
 

Remote Safety Manager

Op basis van de ontwikkelingsfase van uw bedrijf kunnen we samen leading en lagging indicatoren bepalen. Op afstand assisteren is hier de essentie. 

VOR Training

Het leren herkennen/ erkennen van onveilig gedrag en onveilige situaties. Het begrijpen waarom het ingrijpen hierop noodzakelijk is.


Het uiteindelijke doel is het voorkomen van ongevallen.

Werkvergunningen

De training geeft compacte informatie met inhoudelijke uitleg over de werkvergunning en de rol die diverse personen hierin spelen.

TRA training

Risico’s herkennen, inschatten en verbetermaatregelen vaststellen, dusdanig dat de risico’s na uitvoering van de voorgestelde verbetermaatregelen tot een aanvaardbaar niveau gereduceerd zijn.

De LMRA altijd, overal iedereen!

Dat mensen vlak voordat ze met het uitvoeren van de taak beginnen, nadenken over de risico’s, deze wegnemen of aanvaardbaar maken. De mens is de het laatste filter.

bottom of page