top of page
  • Foto van schrijverCHEMGroep

Binnenklimaat metingen - Voor een gezonde werkomgeving

U wenst vanzelfsprekend een fijne en gezonde werkomgeving voor uw mensen.

Wij als CHEMGroep kunnen uw binnenklimaat inzichtelijk maken.

We bieden de mogelijkheid om tegen lage kosten inzicht te krijgen in het comfort van uw binnenklimaat. Met als basis een gedegen en professioneel rapport kan het binnenklimaat verbeterd worden op gebied van gezondheid, duurzaamheid en welzijn.


Inzicht in de binnen luchtkwaliteit is het begin van de oplossing:

Met onze mobiele equipement meten we de luchtdruk, de temperatuur, verversinggraad, CO2, comfort en warmte lekken.


Door onze apparatuur te bundelen kunnen wij met één meetinstrument alle klimaatrelevante parameters zoals RLT-netmeting volgens EN ISO 12599 en PMV/PPD en turbulentiegraad volgens EN ISO 7730 tezamen meten.


Voor de beoordeling van de binnen luchtkwaliteit kunnen wij met de CO2 sonde, de CO2-concentratie, luchtvochtigheid en luchttemperatuur meten.


De Turbulentiegraad-sonde doet wat de titel zegt en kan de turbulentiegraad bepalen en tevens het tochtrisico op werkplekken, zoals luchtsnelheid en luchttemperatuur (tochtrisico overeenkomstig EN ISO 7730 / ASHRAE 55) in kaart brengen.


Ook thermisch comfort is een van de factoren die fysieke en mentale prestaties van de mens bepaald. Dit kan worden gemonitord door regelmatige metingen van de individuele voorkeursparameters direct op de werkplek. Met de ‘Zwartebolthermometer’ kan er gemeten worden op stralingswarmte volgens ISO 7243, ISO 7726, DIN EN 27726 en DIN 33403.


Daarbij kijken we naar de risicovolle condities voor biologische agentia.

De combinatie van temperatuur en luchtvochtigheid in hoge concentratie maakt de groei van schimmels en bacteriën mogelijk. Wij maken de risicovolle condities zichtbaar door thermo beelden te combineren met een hygrometer.


Samengevat Middels onze hoogwaardige apparatuur en meetprotocollen kunnen we professionele status rapporten opmaken, deze rapporten dienen als basis voor een goed en helder advies ter verbetering van het binnenklimaat van en voor uw medewerkers.
Kommentare


bottom of page