top of page
Home: Welcome

Vooruitgang door innovatie

CHEMGroep ondersteunt tijdelijk met een structureel effect op gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Een verantwoorde partner voor een bewuste, veilige en duurzame ontwikkeling van uw bedrijf. We bieden houvast en perspectief door met afstand ruimte te creëren. Met als doel de ontwikkeling van een gezonde leefomgeving.

Home: Blog2 Custom Feed
Home: Services
Support op gebied van veiligheid, gezondheid en milieu
Consult op gebied van context, bewustzijn

Support

Support heeft een gereedschapskist vol om uw organisatie te ondersteunen in veiligheid, gezondheid, kwaliteit en milieu.

Consult

Consult stuurt op gedrag en houding in de organisatie, integraal en op alle niveaus.

Home: Products

Cases

Forbo

Forbo, veelal bekent door productnamen als Marmoleum en Linoleum, produceert met natuurlijke grondstoffen milieu vriendelijke vloeren. Een opdrachtgever waar CHEMGroep trots op is. Voor Forbo’s productielocatie heeft CHEMGroep een werkvergunningsysteem ingevoerd en risicoanalyses uitgevoerd voor de RI&E. tevens vinden in samenwerking met Forbo aanvullende veiligheidsstudies plaats. Een mooi partnerschap.

Forbo.jpg
bottom of page